<[endif]>

- Św. Zygmunt Szczęsny Feliński -

pieśni

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Modlitwy

Pieśni

Kontakt

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
64-730 Wieleń, ul. Staszica 3
tel. 67 25 61 033
fax. 67 25 61 073
e-mail: dpswielen@op.pl
SACRUM

Pieśń o świętym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim

Ref. Wiara mocniejsza jest niż panowanie, • Wszystko dla Boga - niewola, wygnanie, • Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości, • Aż do wolności, aż do świętości.

1. Opatrzność Boża dała trudnej Polsce. • Pasterza zgody, bohatera wiary, • Boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę, • Człowieka, co miał wielkie, polskie serce.

Ref.

2. Ojcze zesłanych, opiekunie sierot, • Szczęsny dla wszystkich, Ty już jesteś święty; • A my wciąż biedni, niewolą zranieni, • Żyć jako wolni jeszcze nie umiemy.

Ref.

3. Z nieba spójrz na nas, Ojcze pojednania, • Na polskie wioski, miasta i Warszawę, • Spraw, aby Polska za Sióstr Twych przyczyną • Stała się zgodną i szczęsną rodziną.

Ref.

4. Pasterzu wierny, my przez Twe zesłanie • Jesteśmy wolni, więc niechaj w Ojczyźnie • Zakwitnie chwała Boga, cześć Maryi • Ziomkowie Twoi niech będą szczęśliwi.

Słowa: bp Józef Zawitkowski

Melodia: ks. Wiesław Kądziela

Arcypasterzu Zygmuncie Szczęsny

1. Arcypasterzu Zygmuncie Szczęsny • Promienny chwałą ołtarzy, • Podziel się z nami swoim bogactwem, • Jakim Bóg Ciebie obdarzył.

2. Wolny w niewoli i szczęsny w nieszczęściach • O, jakże szczytna Twa droga! • Radosna służba ubogim braciom • I wierność zamiarom Boga.

3. Losy wygnańcze, ukryte męstwo • W wieńce wplatają się sławy, • Tych z Westerplatte, Ziemi Niczyjej, • Monte Cassino, Warszawy.

4. Trudy dla Boga i miłość wierna • Nigdy nie idą na marne! • Są jak spuścizna dla tych, co przyjdą, • Wzmacniając dusze ofiarne.

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM

Melodia: s. Alicja Jończyk RM

Boże, tyś dał nam sługę swojego

1. Boże, Tyś dał nam, sługę swojego • By nam był Ojcem i wzorem cnoty. • Dziś mu składamy hołd liturgiczny • Czcimy w szeregach niebian wspólnoty.

2. Ty Jego dłońmi dawałeś siebie • Przez Jego dłonie łaski nam zsyłasz. • Niech przykład Jego świętego życia • Ku chwale Nieba wciąż nas porywa.

3. Krzyżowym wiodłeś Go, Panie, szlakiem • Poprzez wygnańcze trudy, ofiary. • Niech dziś umacnia On swoich braci • Wskaże sens krzyża sercom zbolałym.

4. Święty Zygmuncie Szczęsny, w nieszczęściach • Nam tajemnicę szczęścia objawiaj. • W bezsensie trudu, w szarości życia • Wiecznego szczęścia będzie świtaniem.

5. O miłosierny, Wszechmocny Panie, • Z serca płynące przyjm dziękczynienie. • Za świętość życia Arcybiskupa • Do chwały Nieba Jego wyniesienie.

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM

Melodia: s. Alicja Jończyk RM

Pasterzu Kościoła

Pasterzu Kościoła, Zygmuncie Szczęsny, • Za życia cierpiący, w poczet świętych wzięty. • Módl się za nami i za Kościół święty.

Słowa: Marek Skwarnicki

Melodia: Marian Sawa

Tym, co zawierzył Opatrzności

1. Tym, co zawierzył Opatrzności bez reszty, całkowicie, • Dzisiaj, o Boże, z Twej bojności Kościół się może szczycić. • To Arcybiskup Wygnaniec, Kapłan Pana nad pany. • On wzorem dla nas wszystkich, przykładem cnót świetlanych.

2. Więc Najwyższemu Panu chwała, z którego wszelka łaska, • Że cały Kościół z wiarą, miłością czci Go w ołtarzy blaskach. • Arcybiskupie Zygmuncie, Ojcze nasz Ukochany, • Tyś wzorem dla nas wszystkich, przykładem cnót świetlanych.

3. To mąż wielkiego hartu ducha, o sercu gołębicy, • Cała powstańcza zawierucha dla Niego testem życia. • Arcybiskupie Zygmuncie, przez swoich nie poznany, • Tyś wzorem dla nas wszystkich, przykładem cnót świetlanych.

4. Krzyżową szedłeś długą drogą, a wierny aż do końca, • Aby nas w życiu zło nie zmogło, bądź wsparciem i obrońcą. • Arcybiskupie Zygmuncie wielki, skromny, a prosty. • Ucz nas, jakwsprawach wszystkich dążyć do celów wzniosłych.

Słowa: s. Teresa Błaszczyk RM

Melodia: Marian Sawa

dla dzieci

Święty Zygmuncie Szczęsny

Ref. Święty Zygmuncie Szczęsny, szczęśliwy jesteś już z Bogiem. • Patrzysz na ziemię, na dzieci swoim troskliwym okiem. • Czuwaj nad nami z nieba i wstawiaj się u Ojca, • Abyśmy w dobrym wzrastali i wierni byli do końca.

1. Gdy byłeś małym chłopczykiem, dużo o Bogu słyszałeś, • Brałeś przykład z mamusi i do modlitwy klękałeś. • Żarty, zabawy i psoty obce i Tobie nie były, • A więc wieczór sprawdzałeś, czy dzień ten Panu był miry.

2. Serce Twoje szerokie potrzeby poznać umiało. • Chciałeś zaradzić biedom i Zgromadzenie powstało! • Dzieci i ludzie starsi, chorzy, stroskani, „niczyi" • Mają swój dom bezpieczny u Sióstr Rodziny Maryi!

Słowa: s. Magdalena Dwornicka RM

Melodia: s. Alicja Jończyk RM

Święty Pasterzu

1. Święty Pasterzu Zygmuncie Szczęsny, • Ucz nas żyć tylko dla Boga, • Ufać i wierzyć w Miłość Odwieczną, • Na naszych ziemskich drogach.

2. W Twym życiu, Ojcze Założycielu, • Kościół potwierdził nam wzory • Wiary niezłomnej w Opatrzność Boga • Miłości i pokory.

3. Ucz nas, jak wielbić swym życiem Boga, • Jak służyć braciom w niedoli, • Jak odczytywać w bezsensie trudu • wyroki Bożej Woli.

4. I jak Ty, Ojcze, w pokoju ducha • przyjmować gorycz przegranej, • Wierząc, że Chrystus rządzi tym światem • I On jest losów Panem.

5. Za świętość życia naszego Ojca, • Za wszelkie dary z twej Ręki • Tobie, o Panie, Wszechmocny Boże, • Z głębi serc naszych, dzięki!

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM

Melodia: s. Alicja Jończyk RM

Krakowie święty

1. Krakowie święty, dziejów skarbnico, • Przekaż zwątpionym radosną wieść! • Niech się rozdzwoni twój Zygmunt Stary, • Głosząc nowego triumfu pieśń!

2. Niech śpiew ogarnie ojczystą ziemię, • Ponad granice niech leci w dal, • Moskwy, Paryża i Petersburga • I Jarosławskich na Wołdze fal.

3. Niech Juliusz, wielki wieszcz narodowy, • I cichy, wierny Dźwiniacki gmin, • Uklękną z nami u stóp ołtarza, • By śpiewać Panu dziękczynny hymn.

4. Bo oto nadszedł dzień upragniony • W cichych modlitwach, proroczych snach • Dziś Kościół swego wiernego Sługę • W blaskach ołtarzy ukazał nam!

5. Uproś nam, Ojcze, ducha Twej wiary • I Twej miłości, co wiedzie wzwyż, • Co zna sens trudu w szarości życia, • A wzrokiem sięga aż poza Krzyż!

Słowa: s. Julia Pietkiewicz RM

Melodia: s. Alicja Jończyk RM

  • "Modlitwy"
  •             Odwiedź nas na:
  •   Napisz do nas:

W Wieleniu nad Notecią został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Dom ten, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, rozpoczął swoją działalność w 1933 roku. Od kwietnia 1933 roku siostry Rodziny Maryi rozpoczęły pracę na tym terenie.

Nasza Galeria

/ /