działalność Zgromadzenia

Cele i miejsca działania Zgromadzenia

/ /

Ufaj w wierność Boga, który powołuje kobiety i mężczyzn do całkowitego oddania się Jemu.

Misja dla Królestwa

Założyciel pragnął, aby w życiu Zgromadzenia dominował apostolat, uważając go za jeden z najważniejszych swoich celów. Siostry w środowisku gdzie praktykują i wykonują swoje prace, mają wykonywać swoje zadania apostolskie z wytrwałym zaangażowaniem i z zupełnym oddaniem się, nawet za cenę ofiary. Siostry swoją misję dla Królestwa Bożego wypełniają: w szkołach, w przedszkolach, domach dziecka, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szpitalach, hospicjach i domach opieki.

Czytaj dalej

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek RM

prowadzi swoje dzieło w ośmiu krajach

/ /
Polska od 1862 roku
Brazylia od 1906 roku
Włochy od 1974 roku
Ukraina od 1883 roku
Białoruś od 2002 roku
Rosja od 1997 roku
Kazachstan od 1995 roku.
Gruzja od 26.10.2015

Działalnośc Zgromadzenia na świecie

/ /

Prosimy o modlitwę, byśmy były wierne Chrystusowi i naszemu powołaniu.

Polska

W Polsce Siostry prowadzą łącznie 75 placówek podzielonych na trzy prowincje - Św. Józefa - prowincja poznańska, Najświętszego Serca Jezusowego - prowincja krakowska oraz Matki Bożej Niepokalanej - prowincja warszawska. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi znajduje się w Warszawie na ulicy Żelaznej 97. Siostry prowadzą między innymi: domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy dziennego pobytu.

Włochy

We Włoszech Siostry Franciszkanki pracują od roku 1974. Na początku swojej działalności w Rzymie prowadziły kuchnię przy Międzynarodowym Kolegium Braci Mniejszych, jedna z Sióstr zajmowała się również przygotowywaniem posiłków dla osób biednych - około 400 osób. Od 1999 roku Siostry pracują również w szpitalu pediatrycznym Bambin Gesu.

Białoruś

Na Białorusi Siostry niosą swą posługę od 30 września 2002 roku. Prowadzą one w miejscowości Warapajewo oraz w trzech punktach dojazdowych, katechezę dla dzieci szkolnych.

Kazachstan

W Kazachstanie Siostry niosą swą posługę od 1995 roku. Zajmują sie tam pracą w parafii. Prowadzą katechezę dla dzieci i dorosłych. Sprawują pieczę nad kosciołami i kaplicami. Zajmują się opieką nad chorymi.

Brazylia

W Brazylii funkcjonuje obecnie 58 placówek - Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Brazylii w 1906 roku. Swoja pracę rozwinęły głównie na obszarze trzech stanów: Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul. Siostry zajęły się przede wszystkim działalnością na rzecz polskiej emigracji. Im zawdzięcza się cały rozwój klturalny, poziom wychowania, przywiązanie do religii, patriotyzmi i podnoszenie wartości moralnych. Siostry w szczególności otaczały opieką ludzi potrzebujących wsparcia duchowego www.irmas-sagradafamilia.org.br

Ukraina

Na Ukrainie w miejscowości Bóbrka - położonej na południowy-wschód od Lwowa - Siostry prowadzą obecnie Rodzinny Dom Dziecka. Działalności Zgromadzenia na Ukrainie rozpoczęła się w roku 1883. W trakcie wojny Siostry pomagały przetrwać ludności wysiedlonej oraz dzieciom żydowskim.

Rosja

W Rosji Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi rozpoczęły działalność w roku 1997, podejmując pracę na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Sankt-Petersburgu.

Gruzja

od 26 października 2015 roku

Z miłości płyną wszystkie cnoty moralne,

począwszy od cierpliwości, która właściwie nie jest co innego, ja bezwarunkowe zamiłowanie woli Bożej w tem wszystkim, co nas bez udziału własnej woli spotyka.

Mój punkt widzenia to wiara.

/ /

Chciałbym żeby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca miało w niej swój początek.