Odeszli do Pana ...

S. Leokadia Rutkowska - w Zgromadzeniu S. Augustyna

 

• • •

Urodziła się 19 października 1934 r. w Starej Warce na Mazowszu.

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi wstąpiła 14 listopada 1955 r .w Poznaniu, gdzie odbyła formacje w postulacie i nowicjacie.

Pierwsze śluby zakonne złożyła 2 sierpnia 1957 r. a profesję wieczystą 13 sierpnia 1963 w Częstochowie .

Przez całe życie zakonne pracowała jako pielęgniarka, a od roku 1959 jako pielęgniarka dyplomowana.

Siostra Augustyna pracowała w szpitalach w Pniewach, Międzyrzeczu i Oławie.

W placówkach opiekuńczych w Gdańsku Oliwie i trzykrotnie w Wieleniu.

W dwóch placówkach pełniła posługę Przełożonej Domu zakonnego: dwie kadencje w Oławie i dwie kadencje w Gdańsku Oliwie.

Od 1996 roku przebywała w Wieleniu, gdzie pracowała w oddziałach Teresówka i Opatrzność. Jej niezwykła empatia, ogromna troska o swoich podopiecznych i życzliwość - również do personelu - tak sobie podległego, jak i tego, z którym każdego dnia spotykała się z różnych innych względów, na długo pozostaną w pamięci wszystkich nas. Dla każdego miała zawsze dobre słowo, potrafiła wlać w serca nadzieję na lepsze jutro i z całych sił starała się ulżyć w codziennym cierpieniu chorych, którymi się opiekowała. Z prawdziwie polską gościnnością przyjmowała osoby odwiedzające naszych Mieszkańców. Była niezwykle rozmodlona. Często można było ją spotkać na modlitwie indywidualnej, a szczególnie z dużym nabożeństwem darzyła Drogę Krzyżową i często ją odprawiała w kaplicy lub w parku. W roku 2007 przeszła na zasłużoną emeryturę. Po kilku latach stan zdrowia Siostry Augustyny pogorszył się na tyle, że musiała zamieszkać w „Szpitaliku” gdzie stan jej stopniowo się pogarszał. Ale nawet wtedy witała każdego z radością i uśmiechem, a swoim opiekunkom okazywała wdzięczność. Prawie do końca życia mogła przyjmować Komunię św.

Siostra Augustyna zostanie więc w naszej pamięci jako osoba bardzo dobra, pełna uśmiechu, życzliwości i miłości do Boga i ludzi.

Ufamy, że dzisiaj Siostra Augustyna mieszkając w niebie jest szczęśliwa i że wyprasza u Pana tak potrzebne nam każdego łaski.

Siostry i Pracownicy z Wielenia

• • •

Strona 1 / 14