sacrum

modlitwy i pieśni ze Św. Zygmuntem Felińskim

Modlitwy

"Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych"

Św. Zygmunt Szczęsny wzrastał w rodzinie głęboko religijnej, przywiązanej do wiary ojców i Kościoła katolickiego. Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary i moralności chrześcijańskiej. Niejednokrotnie dziękował Bogu za rodzinę, darzył ją uczuciem wielkim, ale nie zapominał „o jedynym, prawdziwym celu człowieka". Módlmy się za rodziny nasze, by umacniała je wiara, wzajemna miłość i nieograniczona ufność w opiekę Opatrzności Bożej. P. Święty Zygmuncie Szczęsny, W. Módl się za nami.

Pieśni

Wiara mocniejsza jest niż panowanie

Wiara mocniejsza jest niż panowanie, Wszystko dla Boga - niewola, wygnanie, Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości, Aż do wolności, aż do świętości.

Opatrzność Boża dała trudnej Polsce Pasterza zgody, bohatera wiary, Boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę, Człowieka, co miał wielkie, polskie serce.

Ojcze zesłanych, opiekunie sierot, Szczęsny dla wszystkich, Ty już jesteś święty; A my wciąż biedni, niewolą zranieni, Żyć jako wolni jeszcze nie umiemy.

Nasza codzienność

/ /

Siostry kształtują swoje życie według wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom, zwłaszcza najuboższym.