<[endif]>

- Św. Zygmunt Szczęsny Feliński -

wizja Juliusza Słowackiego

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Modlitwy

Pieśni

Kontakt

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
64-730 Wieleń, ul. Staszica 3
tel. 67 25 61 033
fax. 67 25 61 073
e-mail: dpswielen@op.pl
SACRUM

Warto wspomnieć o znamiennym fakcie z życia świętego Zygmunta Szczęsnego, z okresu jego pobytu w Paryżu, gdzie zaprzyjaźnił się ze znakomitym polskim poetą Juliuszem Słowackim. Ten wieszcz narodowy, który w swych profetycznych wizjach przepowiedział Papieża Słowianina, prorokował też młodemu Felińskiemu.

"Pewnego dnia oznajmił mu z radością, że widział wielką gwiazdę, świecącą nad jego głową i rozmodlone tłumy klęczące u jego stóp w świątyni."

Czy było to zwykłe powiedzenie, czy natchnione proroctwo? W perspektywie beatyfikacji i kanonizacji arcybiskupa Felińskiego, wizja Juliusza Słowackiego, urzeczywistniła się - nabrała realnych kształtów.

Minęło ponad 200-lat od urodzin Juliusza Słowackiego i trzeba pamiętać, że wieszcz narodowy umierał na rękach swego przyjaciela Zygmunta Szczęsnego (3 kwietnia 1849). Uważa się powszechnie, że to dzięki Felińskiemu nasz poeta zbliżył się duchowo do Boga i po przyjęciu świętych sakramentów z wielką wiarą, ufnością i miłością oddawał swą duszę Bogu.

Uroczystości rocznicowe 200 lecia urodzin Słowackiego zbiegły się z kanonizacją abp. Felińskiego, której dokonał Ojciec Święty Benedykt XVI 11 października 2009 r. w Rzymie.

  • "Przyjacielskie rady"
  • Odwiedź nas na:
  • Napisz do nas:

W Wieleniu nad Notecią został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Dom ten, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, rozpoczął swoją działalność w 1933 roku. Od kwietnia 1933 roku siostry Rodziny Maryi rozpoczęły pracę na tym terenie.

Nasza Galeria

/ /