Archiwum aktualności

Rok 2022

/ /

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Rok 2021

/ /

„Posłani w Pokoju Chrystusa”

Rok 2020

/ /

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”

Rok 2019

/ /

„Wielka Tajemnica Wiary”

Rok 2018

/ /

„W mocy Bożego Ducha”

Rok 2017

/ /

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Rok 2016

/ /

„Idźcie i głoście”

Rok 2015

/ /

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Rok 2014

/ /

„Szukałem Pana a On mnie wysłuchał”

Rok 2013

/ /

"Wierzę w Syna Bożego".