duchowość i charyzmat

Duchowość i charyzmat Zgromadzenia

Najdoskonalszym wzorem świętości dla każdej Siostry jest Maryja, Pokorna Służebnica Pańska. Ojciec Założyciel skłaniał Siostry, by całym sercem i prawdziwie ukochały Najświętszą Maryję, Matkę Jezusa, pragnął, aby była Ona uważana przez nie za idealny wzór do naśladowania. Zachęcał również Siostry do wiernej praktyki cnót Świętej Rodziny, przede wszystkim pokory, prostoty, ubóstwa, pracowitości i bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej. Wymagał od Sióstr nie tylko gotowego i radosnego zachowania przykazań Bożych, ale również rad ewangelicznych, przeżytych jako świadectwo miłości i wierności Jezusowi Chrystusowi.

Przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, każda Siostra poświęca się Umiłowanemu nade wszystko Bogu. Nazwane przez Założyciela - Rodziną Maryi - Siostry odznaczają się duchem rodzinnym między sobą jak i w kontaktach z otoczeniem. Charakterystyczym rysem Zgromadzenia jest duch pokory, prostoty i pracowitości.

Rodzina Maryi ma się odróżniać od innych nie tylko zjednoczeniem z Bogiem, ale i miłością siostrzaną między sobą, tak by w każdej wspólnocie, kwitnął klimat rodzinnej harmonii, klimat dobroci i łagodności, gdzie królują zawsze zgoda, zrozumienie i pomoc wzajemna.

Zgromadzenie Rodziny Maryi zaczerpnęło część wartości duchowych z Rodziny Franciszkańskiej, która uczy: przeżywania po bratersku kontaktów z wszystkimi ludźmi, współpracy z nimi i radosnej więzi ze światem oraz wyrzeczenia się i naśladowania szczodrobliwego i wiernego swojego Mistrza, biednego, posłusznego i ukrzyżowanego. Duchowość franciszkańska jest przede wszystkim duchowością naśladowania życia Jezusa Chrystusa. „Polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. Franciszek szukał w Ewangelii światła dla życia własnego i życia tych, których dał mu Pan. Pragnął znaleźć w niej odpowiedź na własny niepokój i na wiele ludzkich pytań.

  • Odwiedź nas lub napisz do nas:

W Wieleniu nad Notecią został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Dom ten, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, rozpoczął swoją działalność w 1933 roku. Od kwietnia 1933 roku siostry Rodziny Maryi rozpoczęły pracę na tym terenie.

Nasza Galeria

/ /