aktualności

13 Kwi 2017

"Grób Pański"

Autor: S. Ewa Pollus

  Na zakończenie liturgii z Wielkiego Piątku, kapłan umieszcza Najświętszy Sakrament w miejscu, które symbolizuje grób Chrystusa. Zwyczaj ten pochodzi z Palestyny, a w Polsce przyjął się w XVI wieku. Tradycję ustawiania Grobu Pańskiego w polskich kościołach spopularyzowali Bożogrobcy. W centrum grobu umieszcza się figurę Zmarłego Jezusa oraz Monstrancję z Najświętszym Sakramentem, okrytą przezroczystym welonem. Welon, to pamiątka całunu, w który owinięto Jezusa przed złożeniem w grobie.
  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Mszale Rzymskim, w kaplicy adoracji zwanej Grobem Pańskim "powinien być ołtarz, choćby przenośny, i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem." Monstrancję, wystawia się na ołtarzu lub na tronie, który powinien być umieszczony blisko ołtarza.
  Tan sam tekst nakazuje, aby wszystkie elementy dekoracyjne i światła kierowały uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest Pamiątką Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w grobie.
  Od chwili złożenia w grobie, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej trwa adoracja Umęczonego Chrystusa.
  Grób Pański przygotowany w naszej kaplicy, jak każdego roku cieszył się wielkim uznaniem wiernych. Nieustannie przybywali oni do stóp Jezusa wielbiąc Go w Najświętszym Sakramencie.

13 Kwi 2017

"Wielkanoc 2017"

Autor: S. Ewa Pollus

  Za kilka dni będziemy przeżywać święta Wielkiejnocy — zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Będziemy towarzyszyć Panu Jezusowi w Ogrójcu, w drodze krzyżowej, a potem razem ze św. Janem i Piotrem, usłyszawszy słowa Marii Magdaleny, odkryjemy, że grób, gdzie złożono Pana, jest pusty. Nasze życie, niekiedy trudne i bolesne, rozświetli prawda o zmartwychwstaniu. Przypominają się nam słowa Mistrza, które mówił do Apostołów, że On powstanie z martwych. W zmartwychwstaniu Jezusa mamy udział w tym, co dla nas jest najbardziej nieosiągalne i niedostępne — nieskończoność i nieutracalność życia. Żyjąc tu, na ziemi, nieustannie mierzymy się z ograniczeniami — własnymi, innych ludzi, napotykamy bariery i dotykamy granic. Tymczasem Jezus swoim zmartwychwstaniem otwiera przed nami perspektywę wieczności życia z Bogiem, w pełnej jedności i bliskości, bez czasu i kresu.
  My, którzy wierzymy w prawdę o zmartwychwstaniu Nazarejczyka, chcieli¬byśmy Go zobaczyć, dotknąć choć rąbka Jego sukni, pragnęlibyśmy spojrzeć Mu w oczy i przylgnąć do Jego piersi.

  Życzę Wam pokoju serca i radości paschalnej na zbliżające się święta Wielkiejnocy i wielu łask od zmartwychwstałego Pana.

13 Kwi 2017

"TRIDUUM PASCHALNE"

Autor: S. Ewa Pollus

  Triduum (łac. "trzy dni") paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy nieszporami w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Msza Wieczerzy Pańskiej odprawiana w czwartek wieczorem inauguruje Triduum Paschalne naszego Pana. W liturgii uobecnia się tajemnicę męki, smierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pascha to Jego przejście z tego świata do Ojca, ze śmierci do zycia. Tu jest źródło naszej wiary. Dla chrześcijan nie ma nic ważniejszego, nic bardziej godnego świętowania. Jak niedziela jest najważniejszym dniem tygodnia, tak Triduum Paschalne jest szczytem roku liturgicznego.

WIELKI CZWARTEK "W chwili, kiedy Pan w przenajświętszej Eucharystii ofiarowuje samego siebie - swoje Ciało i Krew - kiedy oddaje się w nasze ręce i naszym sercom, pozwólmy, by poruszyła nas Jego modlitwa. Włączmy się sami w tę Jego modlitwę i prośmy: Tak, Panie, obdarz nas wiarą w Ciebie, który jesteś jedno z Ojcem w Duchu Świętym. Pozwól nam żyć w Twojej miłości i stać się przez to jednością - tak jak Ty jesteś jedno z Ojcem, aby świat uwierzył. Amen."
Benedykt XVI

WIELKI PIĄTEK "Tak więc wszyscy, co poznali zmiłowanie Boże, klękają pod krzyżem, który rozpościera niewidzialne swoje ramiona poprzez wszystkie przestworza i wszystkie czasy. Padają na twarz. Milczą. Płaczą. Modlą się do Ukrzyżowanego. Modlą się do życia, które za nas zostało ofiarowane. Modlą się do Zmarłego, który nam przyniósł życie. Modlą się do Miłości, która miłuje aż do końca, do Posłuszeństwa, które było niewzruszone aż do śmierci i to smierci krzyżowej. Modlą się do Tajemnicy, która zawiera w sobie odpowiedź na wszystkie pytania."
 Karl Rahner SJ

WIELKA SOBOTA "Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię: wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań."
  Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę

30 Mar 2017

"Zerwany kłos”....

Autor: S. Weronika Jeżak

  Czas „Wielkiej wojny” - lata 1914 - 1918 - to niezwykle trudny w dziejach świata okres. Właśnie w tych przerażających okolicznościach Karolina Kózkówna przeżywała swoją młodość - urodziła się 2 sierpnia 1898 roku. Na podstawie dziejów jej życia i męczeńskiej śmierci powstał film. Film, który wraz z Siostrami wieleńskiej wspólnoty obejrzałyśmy w trzcianeckim kinie. Ekranizacja wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jeden z jej aspektów, to piękne życie młodej, niewinnej dziewczyny. Dziewczyny o otwartym sercu, żyjącej blisko Boga . . . I druga strona: dramat okrutnej wojny toczącej się wokół, związana z nią agresja, przemoc i zło, które dosięgły również mieszkańców wioski. Rodzinnej wioski Karoliny Wał-Ruda, pod Tarnowem. W szczególny sposób dotknęły mnie i na długo w mojej pamięci pozostaną dialogi Karoliny z Księdzem. To one tryskają nadzieją wynikającą z wiary w życie wieczne, to one przekonują, iż okoliczności, w jakich przyjdzie nam żyć, nie mogą przesłonić najważniejszych rzeczy. Jeżeli tylko żyjemy z wiarą w łaskę Bożą, powinniśmy się troszczyć o ziarna miłości, zaufania i dobroci, aby przyniosły one kiedyś zdrowe, dojrzałe owoce. Wbrew rozprzestrzeniającym się na ziemi chwastom, wbrew wszelkiemu złu i nienawiści.
  Tego właśnie, przykładem swojego życia uczy nas Błogosławiona Karolina Kózkówna, a film według mojego przekonania doskonale tę ideę oddaje.
  Dziękuję Bogu za życie Błogosławionej Karoliny, a twórcom filmu za to, że w tak przystępny sposób przybliżyli nam ważne dla każdego wierzącego fakty z jej życia.
  Za swoiste dla nas przesłanie....

25 Mar 2017

"Święto Zwiastowania Pańskiego w Toruniu"

Autor: S. Barbara Borowiak

  Sobota, 25 marca - Święto Zwiastowania Pańskiego. Wczesny poranek powitał nas chłodem i szronem na dachach budynków, ale nie to jest dziś ważne. Dziś grupa Sióstr i pracowników świeckich rusza do Torunia. Do Sanktuarium p.w. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Droga minęła bardzo szybko i znaleźliśmy się na placu, gdzie powitała nas figura Papieża Polaka.
  To wielkie wotum wdzięczności Rodaków z Polski i z Polonii za Jana Pawła II, w dniu urodzin Świętego Papieża - 18 maja 2016 roku konsekrował przy współudziale JE ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Arcybiskupów, Biskupów i najwyższych władz państwowych legat papieski - JE ks. kard. Zenon Grocholewski z Watykanu.
  I właśnie tu odbyły się uroczystości z okazji 160 rocznicy powołania przez Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek RM, na które przybyły Siostry z całego kraju z Matką Generalną i Matkami Prowincjalnymi na czele.
  Siostra Barbara - Przełożona Sióstr naszego zgromadzenia posługujących w tym niezwykłym miejscu - była naszym przewodnikiem podczas zwiedzania kościoła. Ogromne wrażenie sprawiła na wszystkich wierna replika watykańskiej kaplicy Św. Jana Pawła II, z ampułką Jego krwi w relikwiarzu i obrazem Matki Najświętszej, przed którym się modlił i który 1 października 2004 roku sam Ojciec Święty ofiarował Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, ks. Mirosławowi Drozdkowi.
  Przed rozpoczęciem Mszy Świętej został odśpiewany - pierwszy raz wg słów Kustosza w tej świątyni - Akatyst, jako przygotowanie do Eucharystii. Na początku Najświętszej Ofiary zostały uroczyście wprowadzone relikwie Św. Zygmunta Felińskiego oraz Patronki wdów, teściowych i babć - Bł. Marianny Biernackiej.
  W procesji z darami ofiarowano: ornat, naczynia, komże, wodę, wino i chleb oraz kwiaty.
  Po Komunii Świętej Matka Generalna w Akcie Oddania Zgromadzenia Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji powierzyła wszystkie Siostry i dzieła przez nie prowadzone Matce Bożej.
  Po zakończeniu Eucharystii zgromadziliśmy się w kaplicy pamięci poświęconej Polakom pomordowanym podczas II wojny światowej za ratowanie Żydów. W jej centrum znajduje się figura Niepokalanej ścierającej głowę węża, a za nią ściana z relikwiami męczenników polskich. Po obu stronach ściany frontowej natomiast znajdują się nazwiska ponad tysiąca pomordowanych za pomoc Żydom Polaków - niejednokrotnie całych rodzin - z dziećmi włącznie. Tu odbyła się prelekcja S. Antonietty pt. „Udział Sióstr Rodziny Maryi w ratowaniu Żydów i innych prześladowanych w latach 1939-1945”.
  Siostra przedstawiła zgromadzonym wiele faktów, które miały miejsce w domach Sióstr w wyżej wskazanych latach, a za które każdego dnia groziła Siostrom śmierć z rąk okupanta. Niezwykle wzruszające były historie uratowanych, którzy po wielu latach włożyli wiele trudu i starań, by odnaleźć domy, w których spędzili ten okrutny czas i podziękować Siostrom za uratowanie życia.
  Nasz pobyt w tym niezwykłym miejscu dobiegł końca - jeszcze tylko spotkanie z figurą Św. Piotra zarzucającego sieci ...
  Pełni wrażeń, powierzeni opiece Matki Najświętszej i Świętego Krzysztofa wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Zobacz galerię fotografii

10 Mar 2017

"..."Idźcie i głoście"..."

Autor: S. Anna Maciejewska

  ..."Idźcie i głoście"... podążając za hasłem obecnego roku liturgicznego S. Dyrektor Ewa Pollus wraz z s. Weroniką Jeżak - fizjoterapeutką oraz z s. Anną Maciejewską Przełożoną z Poznania w dniach 3 - 7 marca udały się z misją do Wielkiej Brytanii. Miejscem docelowym była parafia Our Lady and the Apostoles w Stockport, niedaleko Manchesteru.
  Dzięki otwartości miejscowego proboszcza O. Pata i wiernych parafian, Siostry mogły znaleźć schronienie na terenie tamtejszej parafii i poczuły się prawdziwie jak w domu. W czasie homilii głosiły Słowo Boże, którego myśl przewodnią stanowiły prawdy nieustannie objawiane nam przez Boga:
    1) o potędze i sile wiernej miłości Boga Ojca;
    2) o fakcie, że na skutek grzechu pierworodnego pierwszych ludzi każdy z nas ma złamaną naturę i od chwili poczęcia jest grzesznikiem, dlatego w życiu popełnia grzechy;
    3) o tym, że nikt z nas sam nie jest w stanie wyzwolić się ze swoich grzesznych skłonności - jedyny ratunek i prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie. On przez swoją miłość na krzyżu odkupił każdego z nas, dając nam prawdziwą wolność i życie wieczne, które dzięki wierze jest dla nas dostępne już tutaj - na ziemi.
  Bóg po raz kolejny objawił moc i skuteczność swego Słowa, które przez trzy kolejne dni docierało do serc ludzi zebranych w tamtejszym Kościele napełniając je pokojem i ufnością.
  Po wspólnej modlitwie był czas na indywidualne rozmowy, modlitwy, dzielenie doświadczeń. Siostry prezentowały też prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej przez mieszkańców Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, a uzyskane środki przeznaczone są na rozbudowę bazy rehabilitacyjnej.01 Mar 2017

"WIELKI POST 2017"

Autor: S. Ewa Pollus

Rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu Wielki Post - czas niezwykle ważny dla każdego z nas.
 Czas każdego roku dawany nam po to, aby serca nasze przemieniły się - przemieniły się w dobro. Codzienność, pochłaniające nas sprawy doczesne, wiele stawianych przed sobą wyzwań, coraz większe tempo życia, zagłuszają czasem fakt, że to tylko chwila ... I to właśnie okres Wielkiego Postu pozwala nam się zatrzymać, aby zastanowić się nad tym, kim jest dla mnie Jezus. Czy Jego zbawcza męka, okrutna śmierć na krzyżu, a potem Chwalebne Zmartwychwstanie ma dla mnie znaczenie, czy pamiętam o czekającej wieczności, bo przecież „czas ucieka ... ”, a Chrystus ofiarował się dla mnie. Warto zatem dokonać w tym szczególnym okresie odnowy wiary - „nawrócić się i wierzyć w Ewangelię”.
 Chrześcijańską drogę na czas przygotowań do paschalnych Świąt Wielkiej Nocy wyznaczają: post, modlitwa i jałmużna, a u podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i pilniejszego jego rozważania jesteśmy w okresie Wielkiego Postu zachęcani. Niech więc wszystko to towarzyszy nam i wspiera w trwaniu i realizacji wielkopostnych postanowień i podjętych zadań.

02 Lut 2017

"Święto Matki Boskiej Gromnicznej-Światowy Dzień Życia Konsekrowanego"

Autor: S. Ewa Pollus

  2 lutego Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, upamiętniające ofiarowanie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, które miało miejsce w 40. dniu po narodzinach. Dawniej święto to nazywano Oczyszczeniem Najświętszej Marii Panny. W Polsce jednak znane jest przede wszystkim jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej.
  2 lutego obchodzony jest także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w roku 1997. Daje okazję do głębszej modlitwy za tych, którzy ofiarowali swoje życie na służbę Bogu. Wybrany dzień jest bardzo symboliczny, ponieważ tak, jak Maryja ofiarowała Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – swoje dziecko, tym samym ofiarowując siebie samą, tak i osoby konsekrowane składają Bogu w ofierze siebie.

22 Sty 2017

"Wizyta w Wieleniu"

Autor: S. Aleksandra Łojewska

  22 stycznia nasza Postulancka Wspólnota pod przewodnictwem S. Mistrzyni Aleksandry Łojewskiej miała okazję gościć we Wspólnocie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu. Wizyta miała charakter rekreacyjny. Chciałyśmy zobaczyć Dom Sióstr i skorzystać z możliwości pochodzenia po lesie. Wszak Wieleń jest położony na terenie Puszczy Noteckiej. Wokół Domu Sióstr rzeczywiście jest piękny las, dużo zieleni. Dotarłyśmy do Wielenia rano. Przywitały nas serdecznie S. Przełożona Barbara Borowiak i S. Dyrektor Ewa Pollus. Oczywiście czekało już na nas przygotowane smaczne śniadanie. Po śniadaniu poszłyśmy na spacer po terenie Domu. Zwiedziłyśmy ogród, park, poszczególne pawilony ZDPS prowadzonego przez Siostry. Potem udałyśmy się do kaplicy, aby wziąć udział we Mszy Świętej o godzinie 10:30. Zostałyśmy z Siostrami na modlitwach południowych, a potem też udałyśmy się z Siostrami na obiad. Siostry serdecznie nas powitały. Cieszyły się naszą obecnością. Każda Siostra zapewniała o modlitwie, za co jesteśmy niezwykle wdzięczne.
  Po obiedzie wybrałyśmy się do lasu na dwugodzinny spacer. Pan Jezus pobłogosławił nam piękną pogodą. Świeciło słońce, a las był wyjątkowo urokliwy. Wszystko nastrajało, by chwalić Pana w Jego pięknym stworzeniu. Tak się złożyło, że tego dnia Wspólnota Sióstr z Wielenia gościła chór z Wielenia Północnego pod kierunkiem Księdza Grzegorza z koncertem kolęd. Siostra Przełożona zaprosiła nas na to spotkanie. Zaproszenie przyjęłyśmy z radością i rzeczywiście było warto z niego skorzystać, bo atmosfera spotkania była wspaniała, serdeczna. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję nie tylko posłuchać kolęd, ale również pośpiewać razem z chórem. A na koniec każdy otrzymał w prezencie słodki poczęstunek, taki mały gest dobroci i miłości. Cieszymy się więc, że udało nam się zdążyć na koncert.
  Z kaplicy udałyśmy się do refektarza, gdzie Siostra Przełożona wraz z Siostrami przygotowała dla nas kolację. Nadszedł czas pożegnania. Żal nam było opuszczać Wieleń, ale nowy tydzień przed nami i trzeba wrócić do Poznania. Żegnając Siostrę Przełożoną zapewniłyśmy, że z radością odwiedzimy Wieleń ponownie. Wdzięczne za tak miłe przyjęcie mogłyśmy wrócić do Domu Prowincjalnego w Poznaniu, gdzie oczekiwały już na nas Siostry.

Zobacz galerię fotografii

23 Sty 2017

"DNI SKUPIENIA"

Autor: S. Anna

„Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły
i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny
i stokrotny.”

Mk 4,8

Pragnienie szczęścia głęboko zapisał Bóg w sercu każdego człowieka. Czasami jednak to serce jest jak spękana, nieurodzajna ziemia, która potrzebuje właściwego użyźnienia, by zrodzić nowe życie. Przyjdź, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w Obecności Boga na swoją wędrówkę, napełnić się Bożym Słowem i z odwagą podjąć refleksję nad swoim życiem.

Dni skupienia są zaproszeniem dla dziewcząt, które pragną bliższej relacji z Bogiem i z Nim chcą dzielić swoje życie.

Zapraszamy na lutowe dni skupienia


09 Sty 2017

"MŁODZIANKI"

Autor: S. Magdalena Patyna

  Młodzianki, to święto znane w Kościele od czasów Chrystusa - dzień ten upamiętnia rzeź niemowląt.
W Zgromadzeniu natomiast przyjęto, iż w tym dniu „władzę” w klasztorze przejmują najmłodsze Siostry.
W tym roku nawiedziło nasz Dom dziesięciu Niebiańskich Posłańców. Ich zadaniem było tchnąć radość w naszą Wspólnotę, ale też wykonać zadania, które zostały im powierzone. Nie czekając zatem na zachętę, Posłańcy rozpoczęli dzieła polegającego na:
• Spełnianiu dobrych uczynków - Anioł Dobroci i Zaangażowania Społecznego
• Obserwacji przyrody - Anioł Obserwacji
• Przeprowadzeniu ćwiczeń gimnastycznych - Anioł Kulturystyki
• Dostarczeniu planu dnia i informacji - Anioł Informacji
• Śpiewaniu - zwłaszcza kolęd - Anioł Śpiewu
• Uśmiechaniu się - Anioł Uśmiechu
• Przygotowania słodkości - Anioł Gastronomii i Słodkości.
Dzień Św. Młodzianków uwieńczyła wspólna rekreacja, podczas której chętne Siostry mogły spróbować swoich sił i możliwości w kolędowym karaoke, poczęstować się czymś smacznym i obejrzeć niezwykłe Jasełka. Ta piękna sztuka została przygotowana przez Siostry Seniorki wraz z Siostrą Weroniką. Dzięki współpracy pokoleniowej mogłyśmy z Maryją i Świętym Józefem przebyć drogę do Betlejem i wraz z aniołami, pasterzami i Królami pokłonić się Boskiemu Dzieciątku.
Przeżyłyśmy piękny czas bycia razem - wspólnego kolędowania i wesołej zabawy. Mamy nadzieję, że powtórzymy dzień z tak wspaniałą atmosferą, znów za rok.

06 Sty 2017

"WĘDROWALI TRZEJ KRÓLOWIE …"

Autor: S. Łucja Sikora

„Wędrowali trzej Królowie
poprzez ziemi szmat,
a na serca z gwiazdy blaskiem
żar im wielki spadł…”


 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Trzej królowie - Mędrcy ze Wschodu - jako nasi posłańcy prowadzeni do Betlejem przez Gwiazdę, niosą Nowonarodzonemu Chrystusowi dary płynące prosto z serca. Dary symbolizujące Boskość i uwielbienie Bożej Dzieciny.
Każdy z nas codziennie kroczy drogą do Betlejem - drogą do zbawienia, na której wzmacnia nas głęboka wiara i miłość do Jezusa i Jego dzieła. Tego dnia symbolicznie wspierają nas w tej ciężkiej, ale pełnej nadziei wędrówce Królowie, ogłaszający Dobrą Nowinę słowem i śpiewem radosnych kolęd, a także potwierdzający właściwy kierunek na wybranej przez nas ścieżce.
Tradycyjnie już i naszych Mieszkańców odwiedzili królowie, wędrując kolejno na każdy oddział Domu. Nie brakowało emocji: radości płynącej prosto z serca, ale też łez wzruszenia ukazujących się na wielu policzkach.
Podkreśliliśmy szczególną, jedyną w roku aurę minionych Świąt Bożego Narodzenia z nadzieję, że rozjaśniliśmy i tak już mocno święcącą na naszej drodze Gwiazdę Betlejemską. Pełni wiary i nadziei podążajmy za tym blaskiem przez cały rozpoczynający się właśnie rok ...

Zobacz galerię fotografii

06 Sty 2017

"ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI"

Autor: S. Barbara Borowiak

Święto Objawienia się Pańskiego poganom - Epifania - Trzech Króli

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.
Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do której "napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc". (Iz 60 1-6)
W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.

Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela.
W kościołach poświęca się dzisiaj te dary oraz kredę przeznaczoną do oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech Mędrców i datą roku. Zwyczaj ten wiąże się z obrzędem ogłaszania w dniu dzisiejszym świąt ruchomych. W pierwsze wielkie święto roku kalendarzowego w katedrach i głównych kościołach po odśpiewaniu Ewangelii kantor ogłasza daty niedziel i świąt okresu wielkanocnego.

  • 1
Strona 1 / 1

  • Odwiedź nas lub napisz do nas: